Kontynuując akcję „Bezpieczne ferie 2024”, we wtorek 16 stycznia i poniedziałek 22 stycznia 2024 roku, strażacy JRG Żuromin wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą spędzającą ferie na terenie powiatu żuromińskiego, aby porozmawiać o bezpiecznych zachowaniach podczas zimowego wypoczynku oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy.